Forældrerådet for Børnehuset Nøddehegnet

Forældrerådet for Børnehuset Nøddehegnet er sammensat af 4 forældre repræsentanter samt tre suppleanter for disse, samt én personalerepræsentant.

Den ene forældrerepræsentant er ligeledes valgt ind i Områdebestyrelsen.

 

Forældrerådet mødes ca. 5 gange årligt - som udgangspunkt i ugen før der er Områdebestyrelses møde - således at punkter til dette møde kan drøftes i forældrerådet.