Orientering fra områdebestyrelse og forældreråd

Forældrerådet for Børnehust Nøddehegnet

Forældrerådet består af 4 forældre fra Børnehuset Nøddehegnet, samt 3 suppleanter  for disse.

Derudover er der èn personale repræsentant.

Ud af de valgte forældre repræsentanter er der valgt èn områdebestyrelses rep.

Forældrerådet afholder ca 5 møder årligt - som udgangspunkt i ugen før et planlagt Område bestyrelses møde - således at der er mulighed for at drøfte de fælles punkter der er for vores område.

Der er valg til forældrerådet - hvert år i april.

Man vælges for to år - og suppleanter for èt år.