Pædagogisk udviklingsdage

Byrådet har besluttet at vi kan afholde to pædagogiske udviklings dage om året, på hverdage. 

Hvor det faste pædagogiske personale,  i steder for at passe  jeres børn denne dag, kan arbejde teoretisk med det pædagogiske arbejde - læreplaner - pædagogisk grundlag m.m.

For forældre der ikke har mulighed for bedsteforælderdag, fridag, legekammeratdag eller lign., tilbydes der pasning med vikarer i et af vores to huse. 

Dagene ligger med på en fredag om foråret og en fredag om efteråret. 

Årets planlagte datoer kan ses i årsplan, under faneblad Børnehusets Hverdag.