Tilsynsrapport

I foråret 2018 havde vi pædagogisk tilsyn- først med et uanmeldt besøg og derefter et konkret tilsyns besøg med gennemgang af pædagogisk konsulent`s observationer på det uanmeldte besøg og derefter gennemgang af husets pædagogiske hverdag og drift.

Her er vedhæftet tilsyns rapporten fra 2018 samt opfølgningsmødet derefter i januar 2019 med områdeleder Stine Knudsen

Bilag
Rapporten indeholder både observation på uanmeldt besøg og selve tilsynsbesøgets indhold.
Opfølgnings mødets indhold er her tilføjet bagerst i den oprindelige tilsyns rapport