Kerneopgaven og hverdagspædagogikken

I Område Syd har vi haft fokus på at definerer vores kerneopgave, kerneydelse samt hverdagspædagogikken.

Dette har vi omsat til hverdagen i vores hus, som kan ses i vedhæftede bilag. 

Det er ligeledes det fokus vi også tager, når der planlægges læreplaner.