Dannelse er beskrevet som et hovedelement i det nye pædagogiske arbejdsgrundlag, som tager afsæt i dagtilbudsloven samt i ”Master for en styrket læreplan”. Masteren er udarbejdet af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

I forbindelse med at område syd skal implementere det nye Pædagogiske Arbejdsgrundlag har vi valgt, at lave en voksenlæreplan på 3 ud af de 8 hovedelementer, som er beskrevet i denne, for at sikre, at vi som personale er klædt på til opgaven. Vi starter med ”dannelse” i 2018..

Dannelse er der ikke tidligere blevet arbejdet med og behandlet som et isoleret begreb i området, og vi finder det derfor nødvendigt at definere, reflektere og arbejde os ind i begrebet som et pædagogisk værktøj på 0 – 6 års området. Vi vil også bruge denne voksenlæreplan til at forholde os til, hvordan vi skal guide vores forældre i forhold til børns dannelse og hvordan vi som voksne skal positionere os i forhold til både børn og hinanden i et dannelsesperspektiv.

Se bilag med vores konkrete voksenlæreplan for Børnehuset Nøddehegnet