Børnehuset Nøddehegnet
Børnehuset Nøddehegnet
Børnehuset Nøddehegnet
Børnehuset Nøddehegnet
Børnehuset Nøddehegnet
Børnehuset Nøddehegnet
Børnehuset Nøddehegnet
Børnehuset Nøddehegnet
Børnehuset Nøddehegnet
Børnehuset Nøddehegnet
Børnehuset Nøddehegnet
Børnehuset Nøddehegnet
Børnehuset Nøddehegnet
Børnehuset Nøddehegnet
Børnehuset Nøddehegnet
Børnehuset Nøddehegnet
Børnehuset Nøddehegnet - en oase i Sydbyen

 

Er det lille nære miljø - der er kendetegnet ved tryghed - omsorg - nærhed - og et pædagogisk fagligt fokus på læring og udvikling.

Vi ønsker at være kendte på ......... 
 • At vi vægter forældresamarbejdet højt
 • Den daglige dialog er vigtig og forudsætningen for et godt samarbejde
 • Vi lægger vægt på at inddrage forældrene i et fæl­les ansvar for barnets trivsel og udvikling, herunder at tilbyde et flerfamilie tilbud.
 • At vi skaber en hverdag, der giver tryghed med genkendelighed, forudsigelighed og struk­tur.
 • Alle børn har et fast tilhørsforhold til en stuegruppe samt aldersopdelte mindre grupper ved de pædagogiske ak­tiviteter.
 • At der sker en målrettet læring i forhold til det enkelte barns udviklingstrin.
 • At vi har fo­kus på barnets sprog, så det støttes og udvikles med en tidlig indsats.
 • At der tilrettelægges og gennemføres et pædagogisk arbejde med de 6 læreplanstemaer på et højt niveau.
 • At alle er i trivsel, dvs. har et godt selvværd, at der er anerkendelse, glæde og humor i hver­dagen.
 •  At der er plads til det enkelte individ i fællesskabet. At der er frihed under ansvar.
 • Der bliver taget vare på de helt praktiske basale og omsorgsmæssige forhold.
 • At vi skaber en god relation til det enkelte barn, at det  føler sig set, hørt og forstået.
 • Vi lægger vægt på en ansvarlighed overfor sig selv og andre
 • Overfor sine omgivelser og naturen.
 • At der udvises tolerance, accept og respekt for forskellighed.
 • Åbenhed og venlig­hed overfor andre i sine omgivelser.
 • Der lægges vægt på at videreføre de kulturelle traditioner (jul, fastelavn, påske).
 • ligesom Børnehusenes egne skabte traditioner er vigtige og skaber genkendelighed og rytme i hverdagen og hen over året.
 • Vi ønsker, at fagligheden er på et højt niveau i det pædagogiske arbejde i Børnehuset Nødde­hegnet

Med dette byder vi Jer hjertelig velkommen i Børnehuset Nøddehegnet, belliggende i Sydbyen, mellem bebyggelsen Nøddehegnet og Sct. Jørgens kirke.

Frøforløb
Frøforløb
Frøforløb
Frøforløb
Frøforløb
Børnehuset Nøddehegnet

Børnehuset Nøddehegnet er beliggende i Sydbyen af Næstved, mellem bebyggelsen Nøddehegnet og Sct. Jørgens kirke med stiadgang til de grønne områder i Folkeparken.

Udover at vores hus er et lille sted, er vi så heldig at vi har ekstra ressourcer i vores hus, med to pædagoger ekstra, som gør at vi kan gennemføre  en rigtig god pædagogisk hverdag og pædagogisk indsats, hvor der er fokus på tid til Jeres barn. Vores hus er med gennemsnitlig 53 børn fordelt på 3 grupper: èn vuggestue gruppe med 13 børn i alderen,  efter barsel til 3 år og to børnehavestuer. èn  med 16 - 23  børn i alderen 3 år til 4 år og èn med 16-23 børn i alderen 4 år til SFO start.  Børnene er opdelt i mindre grupper, ved frokosten og de pædagogiske aktiviteter.

  

Inden dit barn starter i Børnehuset Nøddehegnet, får I tilsendt et velkomstbrev hvori I indbyders til et velkomstmøde inden opstart, det gennemføres af en pædagog fra den stue hvorpå dit barn skal gå.