Om Institutionen

Børnehuset Nøddehegnet er beliggende i Sydbyen af Næstved, mellem bebyggelsen Nøddehegnet og Sct. Jørgens kirke med stiadgang fra Parkvej og til de grønne områder i Folkeparken.

Vores hus er et lille sted med gennemsnitlig 53 børn fordelt på 3 grupper: èn vuggestue gruppe med 13 børn i alderen,  efter barsel til 3 år, èn  børnehavestue med 16 - 23  børn i alderen 3 år til  4 år samt èn børnehavestue med 16-23 børn i alderen 4 år til  SFO start.  Børnene er opdelt i mindre grupper, ved frokosten og de pædagogiske aktiviteter.

Fra sept. 2018 og frem til dec. 2022har vi af Socialstyrelsen fået ekstra ressourcer til ansættelse af "flere pædagoger" - hvilket betyder at vi har en ekstra pædagog på vores vuggestue -  ekstra pædagogtimer på børnehavestuerne samt derudover har udpeget en Sprogpædagog, der er på tværs af de to børnehavestuer - Alt sammen noget- der gør at vi i vores hus kan lave en ekstra pædagogisk indsats for børnene, der gerne skal betyde at alle vore børn har lige muligheder ved skolestart.

  

Inden dit barn starter i Børnehuset Nøddehegnet, får I tilsendt et velkomstbrev hvori I indbyders til et velkomstmøde inden opstart, det gennemføres af en pædagog fra den stue hvorpå dit barn skal gå.