Samarbejde

At vi har et godt samarbejde og er i en god dialog om jeres barns trivsel og udvikling anser vi for meget vigtigt - og vi vægter det gode samarbejde højt. Både via den daglige kontakt og ved de planlagte samtaler.

Her på siden kan I finde information om  vores forældresamarbejde og forældresamtaler.