Forældresamarbejde

Forældresamarbejde

 • Vi vægter den  daglige  gensidige  dialog.
 • Vi ønsker at skabe den gode relation.
 • Vi ønsker at vider give de episoder hvor vi ser at barnet lærte noget – eller vi kan se, at nu var han/hun nået dertil i udviklingen.
 • Vi forsøger at give den vejledning, vi kan hører der efterspørges
 • Vi henvis evt. til andre/andet, hvis vi selv kommer til kort.
 • Der  tages foto til "barnets bog" og til at lægge på nembørn
 •  Der gives  information om kommende aktiviteter på Nembørn
 •  Vi skriver ligeledes om de aktiviteter der er sket – på Nembørn
 • Flere gange om året er det Åbent stue, personalet og forældre er i uformel dialog, hvor forældre kan vejledes efter behov. Forældrene har mulighed for indbyrdes sparring.
 • Vi gennemfører forældresamtaler – hvor vi drøfter barnets trivsel/udvikling.

 • Der gennemføres  hvert år i januar en ”på vej i SFO” forældrecafe, for forældre der har kommende Sfo børn fra 1. april året efter. Arrangeres i samarbejde med Kobberbakkeskolens `Sfo.  Formålet er at forældre får information om hvilke forventninger og krav der er til et nyt Sfo barn – og hvordan de kan hjælpe og støtte deres barn til en god Sfo start.