• Ledelse  • Annette Duelund

   Annette Duelund

   Direkte kontakt: +45  2545 1343

   Mail: adnie@naestved.dk

    

   Jobtitel Daglig Leder
 • Splintestuen  • Mine Leth Hansen

   Mine Leth Hansen

   Jobtitel pædagog medhj.

Personale på stuerne

på gruppen med de ældste børn er der tilknyttet 2 fuldtidspædagoger samt en pædagog i 12 timer. På gruppen med de mindste børnehavebørn er der to pædagoger samt to pædagogmedhjælper.

Derudover har vi en pædagog der har en sprogpædagog funktion.

På vuggestuen har vi to fuldtids pædagoger og to pædagogmedhjælper.

I perioder er tilknyttet praktikanter og eller studerende.