Der blev ikke fundet nogen elementer

Medlem fra Børnehuset i områdebestyrelse:

Melia Rosenhart

mail: rosenhart@live.dk

Suppleant til Områdebestyrelsen:

Mathias Jakobsen

Mail: mosevej@msn.com